Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Cèl·lules mare i càncer Anna Bigas

El nostre grup de recerca estudia com es generen i es renoven les cèl·lules mare que mantenen els diferents teixits en condicions fisiològiques. Aquests processos tenen grans similituds amb els emprats pels tumors per la seva perpetuació. Les nostres investigacions se centren en el sistema hematopoètic i en el procés de la leucèmia.

A més, treballem en estreta col·laboració amb el Grup de Recerca Mecanismes moleculars del càncer i de les cèl·lules mare, dirigit pel Dr. Lluís Espinosa en la transferència de les nostres troballes sobre les cèl·lules hematopoètiques als teixits epitelials com l'intestí i la pell, i viceversa . Així mateix, aquesta associació ens permet aconseguir una profunda comprensió molecular sobre els múltiples problemes biològics.

El nostre grup va ser creat fa més d'una dècada i des de llavors hem aconseguit objectius científics del més alt nivell en l'àmbit de les ciències biomèdiques, a més d'haver contribuït a la formació de nous investigadors que actualment treballen en diversos centres i empreses tant nacionals com internacionals. En els darrers anys hem desenvolupat diversos mètodes experimentals per aconseguir abordar, a tots els nivells, problemes biomèdics específics.

De fet, la nostra aproximació experimental abasta des de la investigació més bioquímica fins a l'anàlisi dels models animals que reprodueixen les patologies d'interès i que ens permeten confirmar la rellevància de les nostres troballes moleculars. L'objectiu final és estudiar les possibles aplicacions terapèutiques mitjançant l'anàlisi de mostres de pacients. En aquest sentit, hem dedicat un esforç especial en comprendre com funcionen les cèl·lules mare hematopoètiques per entendre els mecanismes que regulen la leucèmia.

Les molècules que controlen tant la iniciació com la progressió tumoral com l'homeòstasi de les cèl·lules mare normals / tissulars, inclouen les vies de senyalització Notch, Wnt i NFkB. L'estudi d'aquestes vies hematopoètiques, intestinals i epidèrmiques també ens ha portat a la identificació d'interaccions entre diverses d'aquestes vies que van resultar ser crucials a l'hora d'entendre l'homeòstasi tissular. Actualment treballem en diversos projectes relacionats amb diferents aspectes funcionals de les cèl·lules mare hematopoètiques normals, així com en cèl·lules iniciadores de la leucèmia.

Generació de cèl·lules mare hematopoètiques

 El nostre grup va ser pioner en mostrar que els elements específics de les vies de senyalització de Notch i Wnt / β-catenina són necessaris per a la generació de cèl·lules mare hematopoètiques durant l'embriogènesi. Les nostres actuals investigacions se centren en comprendre els senyals que utilitza l'embrió per formar aquestes cèl·lules amb propietats d'autorenovació per mantenir el sistema hematopoètic durant tota la vida de l'organisme.

Actualment utilitzem soques de ratolí mutants i diverses proteïnes reporter fluorescents en combinació amb innovadores tecnologies d'imatge, cultiu cel·lular i assajos de trasplantament hematopoètic en ratolins per revelar com es produeix aquest procés. Les col·laboracions amb altres grups (com per exemple amb el Dr. Pablo Menéndez o l'Institut Josep Carreras) també han facilitat la validació de les nostres investigacions i els resultats en models de cèl·lules mare embrionàries humanes.

Generació i renovació d'iniciació de leucèmia limfoblàstica de cèl·lules T

Estudiem els senyals que regulen la generació i el manteniment de les cèl·lules leucèmiques i normals, així com les cèl·lules mare leucèmiques (LSCs). Amb aquest objectiu hem desenvolupat diferents models experimentals in vitro i in vivo. A més, estem utilitzant tècniques d'última generació per a identificar perfils d'expressió gènica (RNA-seq), perfils epigenètics (Chip-Seq) i complexos multiproteics específics (espectrometria de masses) que defineixen a les poblacions d'interès a nivell molecular. Aquests estudis poden revelar noves dianes terapèutiques per leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules T.  

Etimologia de les leucèmies infantils amb reordenaments del gen MLL

La leucèmia en nounats és més agressiva que en nens de més edat, fet que pot ser degut al seu origen prenatal i a les característiques de les cèl·lules que han patit transformació. La nostra investigació se centra a determinar el potencial leucèmic de les cèl·lules hematopoètiques en les diferents etapes / edats. Els nostres estudis d'investigació s'han centrat en els models de leucèmies amb reordenaments del gen MLL, així com en la leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules T induïda per Notch1 actiu. La nostra col·laboració amb el grup de la Dra. Mireia Camos l'Hospital Infantil de Sant Joan de Déu són crucials a l'hora de transferir el coneixement a la pràctica clínica.

Contacte

Coordinadora:
Anna Bigas(ELIMINAR)

Tel:
93 316 04 40

Fax:
93 316 04 10

Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte